Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημ ληξης 7-12-2020

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ……………………………………………………………….……………………    ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια παροχής υπηρεσιών για:
Μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων μαθηματικού λογισμικού (α) για μελέτη Προβλημάτων Αρχικών και Συνοριακών Τιμών για Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, (β) για ανάλυση Lagrange-Hamilton (ολοκληρώσιμα και μη ολοκληρώσιμα συστήματα, (γ) για αριθμητική μελέτη των εξισώσεων κίνησης στερεού σώματος, καθώς και για ανάκτηση δεδομένων από κατεστρεμένους σκληρούς δίσκους της Γραμματείας, του Μαθηματικού Σπουδαστηρίου και του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εφαρμογών
που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Μαθηματικών.

ΚΑΕ: 0419Α.

Υπεύθυνος: 
Φιλαρέτη Ζαφειροπούλου-Καρατζόγλου
Τηλέφωνο: 
2610997176
Χρήστες: