Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 7-12-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ … Αρχιτεκτόνων Μηχανικών…………………………………………  του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια:  Παροχή εργασίας για επισκευή, συντήρηση, τρίψιμο, βάψιμο και λοιπών επιδιορθώσεων σε έπιπλα που υπάρχουν σε αίθουσες μαθημάτων, στη Γραμματεία του Τμήματος και σε κτήρια που στεγάζονται γραφεία μελών ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού (κτήρια Α και Β, Σ1, Σ2, Σ3, Σ5)

………………………………………………………………….…… που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  …………................................................………………………… ………………………………………………………………………………………………...….…..

ΚΑΕ:0419Α

Υπεύθυνος: 
Πέτρος Κουφόπουλος
Τηλέφωνο: 
2610969356
2610969040
Χρήστες: