Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω Ημερ. Λήξης 9-12-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Εργασιών ανακαίνισης χρωματισμών εσωτερικών επιφανειών σε χώρους του Τμήματος, συνολικής επιφάνειας περίπου 350 μ2.

ΚΑΕ: 0419Α

Προϋπολ.  1.612,00 Ευρώ

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Σέρπη Έλενα
Τηλέφωνο: 
2610996306
Χρήστες: