Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000 ,00 Εευρώ και άνω Ήμερ. Λήξης 9-12-2020 υρώ και άνω.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορά την παραγωγή ψηφιακού υλικού στο πλαίσιο των μαθημάτων κάθετης πρακτικής άσκησης του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Επεξεργασία ψηφιακού και αναλογικού υλικού βίντεο. Μετατροπή αναλογικών ροών σε ψηφιακό αρχείο. Επεξεργασία – Μοντάζ των ροών βάση προδιαγραφών. Προσθήκη υποτιτλισμού και εκφωνήσεων σε κάθε επιμέρους αρχείο. Συνένωση ψηφιακών αρχείων σε ενιαία αρχεία κεφαλαίων. Δημιουργία μενού επιλογών χωρισμένο σε κεφάλαια, με βάση τις δοθείσες προδιαγραφές. Μετατροπή του αρχείου σε διαμόρφωση MPEG Layer 2 και δημιουργία DVD
Στις προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τυχόν έξοδα μεταφοράς – παράδοσης από και προς τους χώρους του Τμήματος.
ΚΑΕ: 0433ΑΑ

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Βασιλική Οικονομοπούλου Κοζία
Τηλέφωνο: 
2610 969303
Χρήστες: