Για την προμήθεια παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω Ημερ. Λήξης 9-12-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων & Συστημάτων
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην επισκευή των παρακάτω συσκευών:
1. 2 Programmable Multimeter HM8012.
2. 3 Function Generator HM8030
3. 2 Switching Power Supplies PeackTeck 6225
που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων & Συστημάτων.
Η επισκευή της πρώτης συσκευής θα γίνει onsite. Ο χρόνος επισκευής των παραπάνω συσκευών δεν θα υπερβεί τις 5 ημέρες. Να προσφερθεί εγγύηση επισκευής.

ΚΑΕ: 0889Γ

Προϋπολ.   2.839,60 Ευρώ

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Δημήτρης Τσιπιανίτης
Τηλέφωνο: 
2610 996825
Χρήστες: