Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω Ημερ. Λήξης 10-12-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Τουρισμού
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Πληροφοριακών Συστημάτων και Προβλέψεων στον Τουρισμό
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι πακέτων λογισμικού:
• Adobe Acrobat Professional 2020 Windows ESD ή Adobe Acrobat Pro 2017 - Windows (5 άδειες)
• Camtasia 2020 (2 άδειες)
• Winedt 10 (5 άδειες)
που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προβλέψεων στον Τουρισμό του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι προσφορές δύναται να υποβληθούν για όλα τα πακέτα ή για μέρος του ως άνω λογισμικού.

ΚΑΕ: 7123Γ

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Κουτσονίκος Ιωάννης
Τηλέφωνο: 
6974876129
Χρήστες: