Για την προμήθεια αγαθών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 13-12-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του παρακάτω λογισμικού Chilkat 1-Developer, 2-Year Support που θα χρησιμοποιηθεί στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

ΚΑΕ:7123Γ

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Ελένη Μιχαλά
Τηλέφωνο: 
2610 996900
Χρήστες: