Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 13-12-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια αγαθών/παροχή υπηρεσιών:
1. Επισκευή-Αντικατάσταση τμήματος κάλυψης  θερμοκηπίου 200 τ. μ. με κυματοειδή πολυεστερικά φύλλα, με προστασία UV, πάχους 0.9 χιλιοστών.
(Ποσό  με  ΦΠΑ   3000  Ευρώ)

ΚΑΕ:…0419Α……..

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Γεώργιος Καπότης
Τηλέφωνο: 
2631058211
Χρήστες: