Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 13.12.2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια αγαθών/παροχή υπηρεσιών:
• Συντήρηση των εκθεμάτων στον εκθεσιακό χώρο του Ζωολογικού Μουσείου (έλεγχος και συμπλήρωση οινοπνεύματος σε εμβαπτισμένα δείγματα, κάμφορας στους χώρους έκθεσης των ταριχευμένων δειγμάτων κλπ.
• Υποστήριξη της ανάδειξης των εκθεμάτων (δημιουργία νέων κειμένων περιγραφής δειγμάτων εκεί που λείπουν ή αντικατάσταση παλαιών που θα περιγράφουν ακριβέστερα και πιο κατατοπιστικά τα εκθέματα, υπόδειξη διορθώσεων σε υφιστάμενες ενδείξεις κλπ.

ΚΑΕ: 0419Α

Προϋπολ. : 1.125 ευρώ

Υπεύθυνος: 
Χ.Ι. Παπαχριστοπούλου
Τηλέφωνο: 
2610969211
Χρήστες: