Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 13-12-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια αγαθών/παροχή υπηρεσιών:
• Συντήρηση, οργάνωση και συνδρομή στην ορθή αναγνώριση των δειγμάτων των επιστημονικών συλλογών του Ζωολογικού Μουσείου.
• Συνέχιση της ψηφιακής καταγραφής των επιστημονικών συλλογών του Ζωολογικού Μουσείου.

ΚΑΕ: 0419Α

Προϋπολ. : 1.125 ευρώ

Υπεύθυνος: 
Χ.Ι. Παπαχριστοπούλου
Τηλέφωνο: 
2610969211
Χρήστες: