Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 14-12-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια αγαθών/παροχή υπηρεσιών:
• Ελεγχο των διαθέσιμων στοιχείων έντυπης και ψηφιακής καταγραφής των επιστημονικών συλλογών των θηλαστικών και αντιπαραβολή με τα ίδια τα δείγματα, με σκοπό την ανεύρεση ελλείψεων, λαθών, προβλημάτων κλπ.  στην καταγραφή ή στα κατατεθειμένα δείγματα των συλλογών.
• Εξαγωγή δεδομένων από τα αρχεία των επιστημονικών συλλογών και προσαρμογή τους στα απαιτούμενα στοιχεία για τη συνδρομή του Ζωολογικού Μουσείου στον υπό υλοποίηση Ατλαντα για τα Θηλαστικά της Ελλάδας.

ΚΑΕ: 0419Α

Προϋπολ. : 1.125 ευρώ

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Χ.Ι. Παπαχριστοπούλου
Τηλέφωνο: 
2610969211
Χρήστες: