Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 14-12-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Υπηρεσιών για τη Συντήρηση επιστημονικών οργάνων και συναφούς εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Τεχνολογίας και Αντοχής Υλικών. Συγκεκριμένα η συντήρηση αφορά το μοτέρ υδραυλικού συστήματος υψηλής πίεσης μηχανής γενικών δοκιμών.

ΚΑΕ: 0889Γ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.347,88 € (συμπ. ΦΠΑ)

Υπεύθυνος: 
Κατωπόδη Σ.
Τηλέφωνο: 
2610969492
Χρήστες: