Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 14-12-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ του Πανεπιστημίου Πατρών.

• Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης τριών σταθερών χωρισμάτων σε εργαστηριακούς χώρους του Τμήματος Επιστήμης Υλικών

ΚΑΕ: 0419Α

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Σέρπη Έλενα
Τηλέφωνο: 
2610996306
Χρήστες: