Ημερίδα: Δυνατότητες & προοπτικές από τη χρήση του πράσινου υδρογόνου

Αφίσα
Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, www.enainstitute.org & Youtube: ΕΝΑ Ιnstitute for Alternative Policies
18/01/2021 - 09:30

Την πρώτη διεθνή διαδικτυακή συνάντηση επιστημόνων για το Υδρογόνο στην Ελλάδα οργανώνει το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Μελετών ΕΝΑ την Δευτέρα 18.01.2021 στις 09:30 με τη συμμετοχή επιστημών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών υδρογόνου εντάσσεται στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.

Το υδρογόνο φαίνεται να καθίσταται πλέον βασικός άξονας της ενεργειακής μετάβασης και κερδίζει έδαφος στις πηγές χρηματοδότησης για τεχνολογική έρευνα, υποδομές και αποθήκευση παγκοσμίως.

Με την συγκεκριμένη ημερίδα για ένα τεχνολογικό θέμα αιχμής όπως αυτό του υδρογόνου, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο συζητήσεων με θέμα «Τεχνολογία και Κοινωνικές Ανάγκες σε συνθήκες Κλιματικής και Ψηφιακής Μετάβασης» με στόχο το άνοιγμα της συζήτησης για την ενέργεια και το περιβάλλον στους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς.

Στόχος της πρώτης αυτής ημερίδας είναι η ενημέρωση του κοινού για το Υδρογόνο ως εναλλακτική πηγή ενέργειας, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις προοπτικές για την Ελλάδα.