Ανακοινώσεις: Μεταπτυχιακά

Νέο πρόγραμμα: Τελετές Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Καθομολόγησης Διδακτόρων

Οι Τελετές Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης των Τμημάτων Χημείας και Φαρμακευτικής θα πραγματοποιηθούν τελικά την Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014 και ώρα 14.00.

Τελετές Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Καθομολόγησης Διδακτόρων

Σε σχέση με τις Τελετές Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Καθομολόγησης Διδακτόρων ισχύουν τα ακόλουθα:

Επισυναπτόμενα: 

Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΠΑΤΡΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων
Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής
(με έδρα το Αγρίνιο)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σελίδες