Ανακοινώσεις: Μεταπτυχιακά

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μ.Φ. στο ΠΜΣ ''Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων'' Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους απο τη Γραμματεία του Τμήματος, απο τη Γραμματεία του ΠΜΣ ''ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ'', τηλ.

Λογότυπος Πανεπιστημίου Πατρών

Τελετές Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Καθομολόγησης Διδακτόρων Ιουλίου 2013

Σας γνωρίζουμε ότι την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Τελετών, οι απονομές Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης, κατανεμημένες σε δύο (2) εκδηλώσεις, τις ώρες 10:00 π.μ. και 12:00.

Σελίδες