Ανακοινώσεις: Μεταπτυχιακά

Κ. Καραθεοδωρή

Προκήρυξη του Προγράμματος Βασικής Έρευνας “Κ. Καραθεοδωρή” για το έτος 2013

Προς την Ερευνητική Κοινότητα του Πανεπιστημίου Πατρών 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Θα ήθελα εκ μέρους της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών να σας γνωρίσω την προκήρυξη του προγράμματος Βασικής Έρευνας "Κ.Καραθεοδωρή" για το έτος 2013. 

Σελίδες