Ανακοινώσεις: Μεταπτυχιακά

Επαναπροκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδ. έτους 2012-2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ – ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
‘‘ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ’’
 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Εισαγωγής τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών
στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών
 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 
 
 

Προκήρυξη για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδ. έτος 2012-2013 στο ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας

 
ΤΜΗΜΑ  ΦΙΛΟΛΟ ΓΙΑΣ
Στo  πλαίσιo  λειτουργίας  του  Π.Μ.Σ  του  Τμήματος  Φιλολογίας  του  Πανεπιστημίου  Πατρών  με  τίτλο
«Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείµενα»,

Σελίδες