Ανακοινώσεις: Μεταπτυχιακά

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΕΑΠΗ

Η Γενική Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Αριθμ. 8η/22-5-2012 αποφάσισε την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδ.

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
Εισαγωγής είκοσι (20) Μεταπτυχιακών Φοιτητών
 

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στον πρώτο κύκλο σπουδών του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μaster), για το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013
 

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής στις Βασικές Ιατρικές Επιστήμες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει ότι και κατά το ακαδ. έτος 2012-2013 θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), στις Βασικές Ιατρικές Επιστήμες.
 

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ε.Τ.Υ. του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ
«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»
 

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ο.Σ.Υ.Λ. του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.)
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»  («Ο.Σ.Υ.Λ.»)

Προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) το οποίο οδηγεί:

Σελίδες