Ανακοινώσεις: Προμήθειες

Προμήθεια Wireless Access Points για τις ανάγκες των κτιρίων των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Wireless Access Points για τις ανάγκες των κτιρίων των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια δύο (2) Συστημάτων Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) ισχύος 40KVA/40KW για τις ανάγκες του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια δύο (2) Συστημάτων Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) ισχύος 40KVA/40KW για τις ανάγκες του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών»

Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Κλινικών Λειτουργιών Τμ. Ιατρικής (Επαναληπτικός Διαγωνισμός)

Προκηρύσσεται Επαναληπτική Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Εγκατάσταση σιδηρών πτυσσόμενων θυρών για προστασία ηχητικού εξοπλισμού των αμφιθεάτρων του τμήματος Ιατρικής»

   8.184,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

    στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Επισυναπτόμενα: 

Επαναληπτική Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Εργαστηρίων (Υλικών Γενικής Χρήσης - Υαλικών - Πλαστικών)»

Η Επαναληπτική Διαδικασία αφορά τα τμήματα (είδη) για τα οποία απέβη άγονη η Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης  Κάτω των Ορίων με αρ. Διακ. 10/20.

Επισυναπτόμενα: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι»

   Π: 1525

  22.320,00€ συμπεπιλαμβανομένου και του ΦΠΑ

  Η δημοπρασία θα γίνει την 15/1/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών στην πόλη της Πάτρας (Πανεπιστημιούπολη-Κουκούλι), της Αμαλιάδας, του Μεσολογγίου και του Αγρινίου.

Σελίδες