Ανακοινώσεις: Προμήθειες

Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός (αρ. διακ. 6/13): Προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλλάδας - ΕΣΠΑ

Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού (α. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα, β. επιστημονικά όργανα και γ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ

Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων εξωτερικών θυρών σε κτίρια του Πανεπιστημίου - γ' φάση.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : Τρίτη 14 Μαΐου 2013, ώρα 10.30
Ημερομηνία διενέργειας : Τρίτη 14 Μαΐου 2013, ώρα 11.00

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα (1) έτος.
Ημερομηνία διενέργειας: Δευτέρα 20 / 5/ 2013 και ώρα 11.00 π.μ.
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Πρόχειρος διαγωνισμός για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : 13 Μαρτίου 2013, ώρα 10.30 π.μ.

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαγωνισμός : Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού Τμήματος Χημικών Μηχανικών
Ημερομηνία διενέργειας : 8 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρσκευή, ώρα 10 π.μ.
Προϋπολογισμός : 10.947,00 € συμπ. του ΦΠΑ
 

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμός : Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ημερομηνία διενέργειας : 6 Μαρτίου 2013, ώρα 12 μ.

Προϋπολογισμός : 24.108,00 € συμπ. του ΦΠΑ

 

Επισυναπτόμενα: 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό "προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού στο κτίριο Φαρμακευτικής (Κ. 39) και τη σύνδεσή του με το δίκτυο δεδομένων του Πανεπιστημίου" , αρ. διακήρυξης 3Ε/13.
 

Επισυναπτόμενα: 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

Ορθή επανάληψη του τεύχους διακήρυξης (τεχνική περιγραφή) του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την αντικατάσταση σπασμένων υαλοπινάκων στα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης προς κάλυψη αναγκών ενός έτους.
Ημερομηνία διενέργειας: Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2012 & ώρα 11.00 π.μ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3Ε/13 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ φΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (Κ.39)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΝΤΙ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Επισυναπτόμενα: 

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (Κ.39) ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΥΜΙΟΥ.
Προϋπολογισμός : 125.059,02 € συμπ. του ΦΠΑ

Σελίδες