Ανακοινώσεις: Πρυτανικό Συμβούλιο

Ψήφισμα Πρυτανικού Συμβουλίου για την απώλεια του Επίκουρου Καθηγητή Κωνσταντίνου Ευσταθίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα 12 Δεκεμβρίου 2012
 

Ψήφισμα για την απώλεια του Ομότιμου Καθηγητή Θεόδωρου Παπαθεοδώρου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 
 
Πάτρα 11 Δεκεμβρίου 2012

Ψήφισμα για την απώλεια του Επίκουρου Καθηγητή Αργύρη Καλλιάφα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 
Πάτρα 12 Νοεμβρίου 2012
 

Ψήφισμα για την απώλεια του Ομότιμου Καθηγητή Αν. Ντόντου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 
Πάτρα 12 Νοεμβρίου 2012
 

Σελίδες