Ανακοινώσεις: Σύγκλητος

Αναστολή λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

Αναστολή λειτουργία του Ιδρύματος και της δια ζώσης εξεταστικής διαδικασίας, (με εξαίρεση τις εξ αποστάσεως εξετάσεις).

Σελίδες