Ανακοινώσεις: Σύγκλητος

Λογότυπος ΠΠ

Ψηφίσματα έκτακτης συνεδρίασης Συγκλήτου Πανεπιστήμιου Πατρών 10.10.2013

Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι,

Συνημμένα σας αποστέλλω τα ψηφίσματα της σημερινής έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου μας.

Ο Πρύτανης

Γεώργιος Παναγιωτάκης
 

Λογότυπος ΠΠ

Ψήφισμα Έκτακτης Συνεδρίασης της Συγκλήτου ΠΠ, 1.10.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Αρμόδια: κα Ευαγγελία Πέττα

Τηλ.: 2610 969025,

Τelefax: 2610 996664

E-mail:syglitos@upatras.gr

 

Λογότυπος ΠΠ

Ομόφωνη απόφαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών για την αντιμετώπιση των εξελίξεων στο ζήτημα της διαθεσιμότητας

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΏΝ

Πάτρα 26/09/2013

 

Λογότυπος ΠΠ

Ομόφωνο Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών για την κατάργηση 118 οργανικών και προσωποπαγών θέσεων Μόνιμου και ΙΔΑΧ διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών και μετάθεση έναρξης μαθημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Αρμόδια: κα Ευαγγελία Πέττα

Τηλ.: 2610 969025,

Τelefax: 2610 996664

E-mail:syglitos@upatras.gr

Πάτρα, 24 Σεπτεμβρίου 2013

 

Λογότυπος Πανεπιστημίου Πατρών

Ομόφωνο Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών για την επαπειλούμενη διαθεσιμότητα του διοικητικού προσωπικού

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, στην έκτακτη συνεδρίασή της, σήμερα Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013, με μόνο θέμα τη διαθεσιμότητα του διοικητικού προσωπικού, μετά από συζήτηση με τους φορείς του Ιδρύματος:

Ψήφισμα Συγκλήτου για το σχέδιο"ΑΘΗΝΑ"

«Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών στην αριθ. 491/20.12.2012 έκτακτη συνεδρίασή της συζήτησε το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» και δηλώνει:

Επισυναπτόμενα: 

Ομόφωνο Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών για την αξιοποίηση της περιουσίας του

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι.
 
Σας κοινοποιούμε το σημερινό ομόφωνο ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου μας.
 
 
Ο Πρύτανης
 
Γ. Παναγιωτάκης
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης "Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ

Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης "Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ

Ψηφίσματα της υπ' αριθ. 466/13.10.2011 συνεδρίασης της Συγκλήτου

Ψηφίσματα της υπ' αριθ. 466/13.10.2011 συνεδρίασης της Συγκλήτου, σχετικά με την εργασιακή εφεδρεία και με τις πιστώσεις του Π.Δ./ΤΟΣ 407/80.

Θέματα Εξετάσεων Φοιτητών

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες