Ανακοινώσεις: Διοικητικό προσωπικό

Erasmus+ Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση ακαδ.ετος 2020-2021/Αποτελέσματα

Η Επιτροπή Συντονισμού Κινητικότητας Φοιτητών του Ιδρύματος στην αριθμ 4/7-04-2021/2020-2021 συνεδρίασή της προχώρησε στην έγκριση των αιτήσεων του προσωπικού, που σύμφωνα με την 122/4342/10-02-2021 Προκήρυξη υπέβαλε αίτηση για συμμετοχή στη δράση Erasmus+Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμ

Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου / 16.4.21

Σελίδες