Ανακοινώσεις: Διοικητικό προσωπικό

Ανοικτή Επιστολή Συμβουλίου Ιδρύματος προς το Διοικητικό Προσωπικό Π.Π.

Ανοικτή Επιστολή Συμβουλίου Ιδρύματος προς το Διοικητικό Προσωπικό Πανεπιστημίου Πατρών

Λογότυπος Πανεπιστημίου Πατρών

Ανακοίνωση Συμβουλίου Ιδρύματος για την απώλεια της Όλγας Βαρτζιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

 

Λογότυπος Πανεπιστημίου Πατρών

Ψήφισμα Πρύτανη για την απώλεια της Όλγας Βαρτζιώτη

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου της ΟΛΓΑΣ ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ, Λέκτορα του Τμήματος Φιλολογίας, τιμώντας τη μνήμη της και την προσφορά της στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στην επιστήμη της Φιλολογίας και στην παιδεία γενικότερα

Αποφασίζει

Λογότυπος ΠΠ

Ψηφίσματα έκτακτης συνεδρίασης Συγκλήτου Πανεπιστήμιου Πατρών 10.10.2013

Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι,

Συνημμένα σας αποστέλλω τα ψηφίσματα της σημερινής έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου μας.

Ο Πρύτανης

Γεώργιος Παναγιωτάκης
 

Συγκέντρωση υπογραφών ενάντια στο μέτρο της διαθεσιμότητας από το ΣΕΑΒ

Προς τα όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών

Λογότυπος ΠΠ

Ψήφισμα Έκτακτης Συνεδρίασης της Συγκλήτου ΠΠ, 1.10.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Αρμόδια: κα Ευαγγελία Πέττα

Τηλ.: 2610 969025,

Τelefax: 2610 996664

E-mail:syglitos@upatras.gr

 

Λογότυπος Πανεπιστημίου Πατρών

Αποφάσεις Συμβουλίου Ιδρύματος για τη διαθεσιμότητα διοικητικών υπαλλήλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

                                                             Πάτρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013                                                                                                  

Επισυναπτόμενα: 
Λογότυπος ΠΠ

Ομόφωνη απόφαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών για την αντιμετώπιση των εξελίξεων στο ζήτημα της διαθεσιμότητας

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΏΝ

Πάτρα 26/09/2013

 

Ομόφωνο ψήφισμα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων για το θέμα της διαθεσιμότητας

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Αγρίνιο 23 Σεπτεμβρίου 2013

Λογότυπος ΠΠ

Ομόφωνο Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών για την κατάργηση 118 οργανικών και προσωποπαγών θέσεων Μόνιμου και ΙΔΑΧ διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών και μετάθεση έναρξης μαθημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Αρμόδια: κα Ευαγγελία Πέττα

Τηλ.: 2610 969025,

Τelefax: 2610 996664

E-mail:syglitos@upatras.gr

Πάτρα, 24 Σεπτεμβρίου 2013

 

Σελίδες