ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ η συγκεκριμένη δράση επιτρέπει στα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του Ιδρύματός μας (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ)  να διδάξει σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό, με το οποίο υπάρχει διμερής συμφωνία (bilateral agreement). Οι διμερείς συμφωνίες του Πανεπιστημίου είναι αναρτημένες εδώ: https://erasmus.upatras.gr/agreements/erasmus  

Βασικές προϋποθέσεις κινητικότητας για διδασκαλία
Η μοριοδότηση των υποψηφίων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/points_erasmus_teachnig_2016-17.pdf 
 
Συμμετοχή έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
Το έκτακτο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος (κατηγορίες: «Ακαδημαϊκών Υποτρόφων», διδασκόντων στο πλαίσιο της πράξης «απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας», διδασκόντων με το «Π.Δ. 407») συμμετέχει στη συγκεκριμένη δράση του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2017-18, με τις εξής προϋποθέσεις (απόφαση Επιτροπής Erasmus+ συνεδρ. αριθ. 3/2017-2018/23.10.2017):

1) Να υπάρχει ενεργή σύμβαση των ενδιαφερομένων με το Πανεπιστήμιο Πατρών τόσο την περίοδο υποβολής των αιτήσεων όσο και για το χρονικό διάστημα που επιθυμούν να μεταβούν για διδασκαλία στο εξωτερικό.
2) Να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, στο οποίο διδάσκει ο/η ενδιαφερόμενος.
3) Εφόσον επιλεγούν, απαιτείται η άδεια απουσίας από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, για το χρονικό διάστημα της διδασκαλίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Σύμφωνα με τη χρηματοδότηση και τη σχετική απόφαση της Επιτροπής «Erasmus+» (συν. 4/2017-18/22-12-2017), η συγκεκριμένη δράση θα αφορά στην κινητικότητα το ανώτερο 4 ημερών δραστηριότητας (και 2 ημερών ταξιδίου) και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας.
Το ελάχιστο διάστημα διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής είναι 2 διαδοχικές ημέρες δραστηριότητας
 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Το διδακτικό προσωπικό που μετακινείται για διδασκαλία λαμβάνει ένα ποσό επιχορήγησης ως συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και στις δαπάνες διαβίωσης (Ποσά επιχορήγησης 2017-2018).
Δαπάνες ταξιδίου:
Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του συμμετέχοντα και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4
Διευκρινίσεις σχετικά με τις δαπάνες ταξιδίου δείτε εδώ
Δαπάνες διαβίωσης:
Η επιχορήγηση των δαπανών διαβίωσης καλύπτει και τις ημέρες μετακίνησης, μία ημέρα ακριβώς πριν τη πρώτη ημέρα δραστηριότητας και μία ημέρα ακριβώς μετά τη τελευταία ημέρα δραστηριότητας.
• Η α’ δόση (80%) της επιχορήγησης καταβάλλεται πριν την αναχώρηση.
• Η β’ δόση (20%) της επιχορήγησης θα κατατεθεί εφόσον ο δικαιούχος υποβάλει εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή του τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 
TOP UP – ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε περίπτωση που οι εσωτερικές δαπάνες ταξιδίου (μετ’ επιστροφή) υπερβαίνουν το ποσό των 225 ευρώ (πραγματικές δαπάνες), τότε ο μετακινούμενος δικαιούται επιπλέον οικονομική ενίσχυση ποσού 180 ευρώ.

Βασικές προϋποθέσεις:

  • Ο δικαιούχος αποστέλλει προς το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων περιγραφή του πραγματικού αναμενόμενου δρομολογίου όπου αναφέρονται, συγκριτικά, οι δυνατοί τρόποι μετακίνησης.  Θα πρέπει να επιλέγεται το πιο οικονομικό μέσο μετακίνησης.
  • Για τις εσωτερικές μετακινήσεις θα λαμβάνεται υπόψη το αντίτιμο του ΚΤΕΛ ή οποιουδήποτε άλλου μέσου μαζικής μεταφοράς. Το ταξί δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
  • Η επιλεξιμότητα της επιπλέον οικονομικής ενίσχυσης εναπόκειται στην ΕΜ/ΙΚΥ να αποδεχθεί την παρασχεθείσα αιτιολόγηση.
  • Μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας τα σχετικά πρωτότυπα παραστατικά μετακίνησης (κάρτες επιβίβασης ή/και εισιτήρια), στα οποία θα αναγράφονται η ημερομηνία, ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος μετάβασης, θα αποστέλλονται προς την ΕΜ/ΙΚΥ, η οποία θα εγκρίνει την πρόσθετη οικονομική ενίσχυση. Σε αντίθετη περίπτωση, η προκαταβολή 80% της πρόσθετης επιχορήγησης θα παρακρατείται από την καταβολή του υπολοίπου ποσού της κινητικότητας.
     
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - Staff Mobility agreement for teaching 
Το διδακτικό προσωπικό θα πρέπει πριν την αναχώρηση να έχει συμφωνήσει και να έχει υπογράψει τη Συμφωνία Κινητικότητας για διδασκαλία - Staff Mobility agreement for teaching.
 
Προηγούμενα έτη (Αρχείο)