ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ η συγκεκριμένη δράση επιτρέπει στα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του Ιδρύματός μας (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ)  να διδάξει σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό, με το οποίο υπάρχει διμερής συμφωνία (bilateral agreement).
 
Βασικές προϋποθέσεις κινητικότητας για διδασκαλία
Η μοριοδότηση των υποψηφίων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/points_erasmus_teachnig_2016-17.pdf 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Σύμφωνα με τη χρηματοδότηση που έχουμε λάβει το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και τη σχετική απόφαση της Επιτροπής «Erasmus+» (συν. 1/2016-17/21-9-2016), η συγκεκριμένη δράση θα αφορά στην κινητικότητα αυστηρά για μία εβδομάδα το ανώτερο (5 ημέρες δραστηριότητας και 2 ημέρες ταξιδίου) και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας.
Το ελάχιστο παραμονής στο Ίδρυμα Υποδοχής είναι 2 διαδοχικές ημέρες δραστηριότητας
 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Το διδακτικό προσωπικό που μετακινείται για διδασκαλία λαμβάνει ένα ποσό επιχορήγησης ως συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και στις δαπάνες διαβίωσης (Ποσά επιχορήγησης 2017-2018).
Δαπάνες ταξιδίου:
Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του συμμετέχοντα και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4  
Δαπάνες διαβίωσης:
Η επιχορήγηση των δαπανών διαβίωσης καλύπτει και τις ημέρες μετακίνησης, μία ημέρα ακριβώς πριν τη πρώτη ημέρα δραστηριότητας και μία ημέρα ακριβώς μετά τη τελευταία ημέρα δραστηριότητας.
• Η α’ δόση (80%) της επιχορήγησης καταβάλλεται πριν την αναχώρηση.
• Η β’ δόση (20%) της επιχορήγησης θα κατατεθεί εφόσον ο δικαιούχος υποβάλει εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή του τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - Staff Mobility agreement for teaching 
Το διδακτικό προσωπικό θα πρέπει πριν την αναχώρηση να έχει συμφωνήσει και να έχει υπογράψει τη Συμφωνία Κινητικότητας για διδασκαλία - Staff Mobility agreement for teaching.
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  Erasmus+ Staff mobility for Teaching 2017-2018
Η προκήρυξη για την Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 έχει αναρτηθεί εδώ: http://www.upatras.gr/el/node/7060
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Erasmus+: https://erasmus.upatras.gr/   
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30/11/2017.
 
Προηγούμενα έτη (Αρχείο)