Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

Προμήθεια υλικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων /2021 ΗΜΕΡΟΜ. ΛΗΞΗΣ 28-04-2021

Προμήθεια υλικών  Υδραυλικών Εγκαταστάσεων /2021 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών».                                                                                  

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια υλικών πυρανίχνευσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 26-04-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της ΓΔΤΥΤΠΕ 
του Πανεπιστημίου Πατρών,   με  Έδρα   το  ΡΙΟ
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια υλικών πυρανίχνευσης σύμφωνα με την επισυναπτόμενη  Μελέτη.

 

ΚΑΕ: 1439Ε

Επισυναπτόμενα: 

Παροχή Υπηρεσιών, ΗΜΕΡΟΜ. ΛΗΞΗΣ 25-04-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ Καθ. Αθανάσιος Τριανταφύλλου
του Πανεπιστημίου Πατρών  ΄Εδρα   ΡΙΟ

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Μηχανήματος. ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 25-04-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ:  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια: Οπαλίνας λευκής και τσιγαρόχαρτου ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 25-04-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ ΜΟΝΑΔΑ: ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ- ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
του Πανεπιστημίου Πατρών,   με  Έδρα  Ρίο………..

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια Μοτέρ (Air Blower) για θάλαμο νηματικής ροής Telstar AV-100 ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 22-04-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  Βιολογίας
του Πανεπιστημίου Πατρών,   με  Έδρα  την Πάτρα
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια .
Προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικού (μοτέρ ανεμιστήρα) στο Laminar Flow της εταιρείας TELSTAR model AV-100 (s/n 7782)

 

Επισυναπτόμενα: 

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την "Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ειδικών εργαστηριακών υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2021"

Προμήθεια υλικών καθαριότηας και ειδικών εργαστηριακών υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2021

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 22-04-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΧΗΜΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
του Πανεπιστημίου Πατρών,   με  Έδρα   το  ΡΙΟ
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στις παρακάτω προμήθειες

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες