Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημ. ληξης 1-10-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ … ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ …ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ……………………του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών 2020» με Αρ. Διακ. 20/20

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών 2020» με Αρ. Διακ. 20/20

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

  16.047,34 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 30/9/2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

   στο κεντρικό πρωτόκολλο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

   12.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

    Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την  Πέμπτη   1/10/2020 και ώρα 11:00 π.μ.

    στο κεντρικό πρωτόκολλο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

   2.666,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την   Πέμπτη 1 /10/2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

   στο κεντρικό πρωτόκολλο  

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την “Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών 2020”

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης  Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την “Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών 2020”

Αλλαγή ημερομηνίας διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Ετήσια Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών 2020», με αριθμ. Διακ.: 2336/5260/28730/07.09.2020.

Αλλαγή ημερομηνίας διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Ετήσια Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών 2020», με αριθμ. Διακ.: 2336/5260/28730/07.09.2020.

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημ. λήξης 23-9-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ: ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημ ληξης 21-9-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ …………………  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ….……………………    ΜΟΝΑΔΑ ……………………………-…..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην Συντήρηση:

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ COVID-19»

   3.000,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

   στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Σελίδες