Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ»

     6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

     Προσφορές μέχρι και την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

     στο κεντρικό πρωτόκολλο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

  2.604,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

  Προσφορές  δεκτές  μέχρι και την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.  

  στο κεντρικό πρωτόκολλο   

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ (ΠΛΑΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΙΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΝ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

 ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ (ΠΛΑΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

  2.480,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

  Προσφορές  μέχρι και την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.  

  στο κεντρικό πρωτόκολλο   

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ AERMEC ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Β' & Γ’ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

 ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ  Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ  7η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΛΟΓΩ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Α΄ΤΗΝ 17η/12/2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

   3.075,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Προσφορές  δεκτές  μέχρι και την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

   στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Σελίδες