Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 24-5-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής  του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερομηνία ληξης 24-5-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής  του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Για την παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερομηνία ληξης 24-5-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής  του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια μελανιων ημ. ληξης 5-5-2020

Για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών στο Πανεπιστήμιο Πατρών 

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια βιντεοπροβολεα (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 5-5-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου, Μουσείων & Συναφών Δομών
                                 Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 30/04/2020

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΝΠ ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, άρθρο 12, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών:
1) Απολυμαντικό χεριών με αλκοόλη (χωρίς ξέβγαλμα) 12 λίτρα,
2) Γάντια μιας χρήσης 2 κουτιά των 100 τεμαχίων,

Σελίδες