Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια
• 150ΤΜΧ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 1LT 70% ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ
•  20ΤΜΧ ΧΛΩΡΙΝΗΣ 2LT
• 10 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΩΝ 100ΤΜΧ ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
που θα χρησιμοποιηθούν στο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Συμμετοχή Φωτογραφείων στις τελετές ορκωμοσίας των Προπτυχιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών

Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση.
Για το πρόγραμμα των Τελετών πατήστε εδώ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια και αντικατάσταση υαλοπινάκων για το έτος 2019-2020, σε κτήρια του Πανεπιστημίου Πατρών και στα πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια και αντικατάσταση υαλοπινάκων για το έτος 2019-2020, σε κτήρια του Πανεπιστημίου Πατρών και στα πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας»

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ»

   16.120,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

   Προσφορές μέχρι και την Τετάρτη 26  Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

   στο κεντρικό πρωτόκολλο 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2019

Σας ενημερώνουμε για την ανάρτηση των προσωρινών Πινάκων κατάταξης Προσληπτέων και των Πινάκων Απορριπτέων για τους Κωδικούς θέσης 101 (77 θέσεις),  102 (2 θέσεις), 103 (3 θέσεις), 104

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ»

     6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

     Προσφορές μέχρι και την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

     στο κεντρικό πρωτόκολλο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

  2.604,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

  Προσφορές  δεκτές  μέχρι και την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.  

  στο κεντρικό πρωτόκολλο   

Σελίδες