Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 10-6-2020

Για παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 1-6-2020

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «MYOKTONIA, ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ, ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ WC KAI AΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ »

  4.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

  Προσφορές  δεκτές  μέχρι και την  1η  Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

  στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 31-5-2020

Για την παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ιστορίας Αρχαιολογίας.

Επισυναπτόμενα: 

Επαναληπτική Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών έτους 2019

Επαναληπτική Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών έτους 2019 με αρ. Διακ.

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΡΙΟ Δ΄ΚΛΙΝΙΚΩΝ »

  

   13.503,60€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Προσφορές μέχρι και την  27η   Μαϊου 2020 και ώρα 11:00 

   στο κεντρικό πρωτόκολλο   

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚ. 3/20 ΣΙΤΙΣΗ ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 91027

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚ. 3/20 ΣΙΤΙΣΗ ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 91027

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημ. ληξης 26-5-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ……ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ κ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ…………  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ………ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ κ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ…………   
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σελίδες