Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Υπηρεσίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των συστημάτων BMS των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών διάρκειας δύο ετών»

Προϋπολογισμός : 19.641,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προσφορές μέχρι και την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Χωματουργικές εργασίες για καθαρισμό χώρων, αποκομιδή μπαζών και διαμορφώσεις χώρων με επιχωση και διάστρωση κηπευτικού χώματος για πυροπροστασία σε διάφορα σημεία εντός της Παν/λης»

Προϋπολογισμός : 13.020,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Προσφορές μέχρι και την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών

Σελίδες