Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Περιφερειακών και Αναλωσίμων Υλικών Εξοπλισμού Πληροφορικής για τις ανάγκες των Ακαδημαικών Μονάδων και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Περιφερειακών και Αναλωσίμων Υλικών Εξοπλισμού Πληροφορικής για τις ανάγκες των Ακαδημαικών Μονάδων και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών

Προϋπολογισμός: 55.484,20 € συμπ. Φ.Π.Α.

Σελίδες