Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (Μηχανολογικά, Ηλεκτρολογικά – Ηλεκτρονικά, Αναπτυξιακά, Evaluation boards & Παρελκόμενα, Διάφορα, Φυσικής)

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

"Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (Μηχανολογικά, Ηλεκτρολογικά – Ηλεκτρονικά, Αναπτυξιακά, Evaluation boards & Παρελκόμενα, Διάφορα, Φυσικής)"

Αναθέτουσα Αρχή           Πανεπιστήμιο Πατρών

Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων Γενικής Χρήσης

Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων Γενικής Χρήσης

Επισυναπτόμενα: 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΒΕΛΤΙΩΣΗ,ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ"

 ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (29/9/2016 ) ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

 ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΕΙΧΕ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΜΠΤΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"

 ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (29/9/2016) ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

 ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΕΙΧΕ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΠΟΥ ΕΝΑΙ Η ΠΕΜΠΤΗ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ επί της Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών», αρ. Διακ. 12/16

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ επί της Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών», αρ. Διακ. 12/16

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες