Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας στο Νέο Κτίριο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας στο Νέο Κτίριο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Προϋπολογισμός: 10.500,00 συμπ. Φ.Π.Α.

Ημερομηνία Διενέργειας: 23 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόχειρος Μειοδοτοκός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ειδικών Συστημάτων Κατάσβεσης για το νέο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Προμήθεια και Εγκατάσταση Ειδικών Συστημάτων Αυτόματης Κατάσβεσης για το νέο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Προϋπολογισμός: 55.018,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

Ημερομηνίας Διενέργειας: 20 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ

Επισυναπτόμενα: 

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ !

Συγχαίρουμε τον υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Εργαστήριο Ενσύρματης Επικοινωνίας) κ.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ «ΝΗΜΕΡΤΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Την ιδιαίτερα ικανοποιητική θέση του 351ου αποθετηρίου ανάμεσα σε 2068 ιδρυματικά αποθετήρια από όλον τον κόσμο κατέλαβε -σύμφωνα με τους δείκτες Ranking Web of Repositories για την κατάταξη των ψηφιακών αποθετηρίων- το ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών Νημερτής (

Διευκρινίσεις_ Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Εξάμηνη Συντήρηση Αποκατάσταση Βλαβών Ψυκτικών Εγκατάστασεων & Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων Διαιρούμενου Τύπου των Κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών

Σχετικά με την Επαναπροκήρυξη του "Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Εξάμηνη Συντήρηση Αποκατάσταση Βλαβών Ψυκτικών Εγκατάστασεων & Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων Διαιρούμενου Τύπου των Κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών", ο οποίος πρόκειται να διενεργηθεί την Παρασευή 2 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11:

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξάμηνη Συντήρηση-Αποκατάσταση Βλαβών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων Διαιρούμενου Τύπου των Κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξάμηνη Συντήρηση-Αποκατάσταση Βλαβών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων Διαιρούμενου Τύπου των Κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 2 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:30 π.μ.

Διευκρινίσεις_Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για "Προμήθεια και Εγκατάσταση Ενεργού και Παθητικού Δικτυακού Εξοπλισμού Ολοκλήρωσης των Υποδομών στο Νέο Κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής"

Σχετικά με τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για "Προμήθεια και Εγκατάσταση Ενεργού και Παθητικού Δικτυακού Εξοπλισμού Ολοκλήρωσης των Υποδομών στο Νέο Κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής", ο οποίος πρόκεταi να διενργηθεί την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 09:00 π.μ.

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη "Συντήρηση, Επανέλεγχο, Αναγόμωση και Προμήθεια Φορητών Πυροσβεστήρων στα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης"

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη "Συντήρηση, Επανέλεγχο, Αναγόμωση και Προμήθεια Φορητών Πυροσβεστήρων στα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης".

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 24 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 09:30 π.μ.

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για "Προμήθεια και Εγκατάσταση Ενεργού και Παθητικού Δικτυακού Εξοπλισμού Ολοκλήρωσης των Υποδομών στο Νέο Κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής"

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για "Προμήθεια και Εγκατάσταση Ενεργού και Παθητικού Δικτυακού Εξοπλισμού Ολοκλήρωσης των Υποδομών στο Νέο Κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής".

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 08:30 π.μ.

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την "Προμήθεια και Εργασίες Αντικατάστασης Δύο Μετασχηματιστών Μέσης Τάσης και των Ηλεκτρικών Πινάκων Μέσης και Χαμηλής Τάσης στον Υποσταθμό Α1 του Πανεπιστημίου Πατρών"

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την "Προμήθεια και Εργασίες Αντικατάστασης Δύο Μετασχηματιστών Μέσης Τάσης και των Ηλεκτρικών Πινάκων Μέσης και Χαμηλής Τάσης στον Υποσταθμό Α1 του Πανεπιστημίου Πατρών".

Προΰπολογισμός: 64.556,55 € συμπ. Φ.Π.Α.

Σελίδες