Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Η/Ζ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Η/ΓΩΝ-ΠΡΟΚΑΤ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ"

   1.116,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ

   Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

   ΣΤΙΣ 2/8/2016  ΚΑΙ ΩΡΑ  11.00 π.μ

   (ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

Επισυναπτόμενα: 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΑΝ/ΛΗΣ"

   2.395,06 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

  Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

  ΣΤΙΣ  2/8 /2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30π.μ

  (ΛΗΨΗ  ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

496,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ

Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ, κ.λ.π. για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών

Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ, κ.λ.π. για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο προϋπολογισμός  είναι  71.063,16 €  € συμπ. του ΦΠΑ.  

Σελίδες