Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 26.660 ΔΕΣΜΙΔΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (μεταγωγείς) για το Δίκτυο της Πανεπιστημιούπολης Πατρών»

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (μεταγωγείς) για το Δίκτυο της Πανεπιστημιούπολης Πατρών»

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια Συστήματος Ελεγκτή Λειτουργίας Ασύρματου Δικτύου (Wireless LAN Controller) για το υπάρχον Ασύρματο Δίκτυο της Πανεπιστημιούπολης Πατρών

Προμήθεια Συστήματος Ελεγκτή Λειτουργίας Ασύρματου Δικτύου (Wireless LAN Controller) για το υπάρχον Ασύρματο Δίκτυο της Πανεπιστημιούπολης

Προϋπολογισμός: 25.000,00 συμπ. ΦΠΑ

Κριτήριο Ανάθεσης: Χαμηλότερη Τιμή

Επισυναπτόμενα: 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: Επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά στον Πρόχειρο Διαγωνισμό: Συντήρηση – Αλλαγή ταπετσαρίας καθισμάτων του μικρού Αμφιθεάτρου στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΟΡΘΩΣΗ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: Επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά στον Πρόχειρο Διαγωνισμό: Συντήρηση – Αλλαγή ταπετσαρίας καθισμάτων του μικρού Αμφιθεάτρου στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη «Συντήρηση – Αλλαγή ταπετσαρίας καθισμάτων του μικρού Αμφιθεάτρου στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών»

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη «Συντήρηση – Αλλαγή ταπετσαρίας καθισμάτων του μικρού Αμφιθεάτρου στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών»

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για τη «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των ανυψωτικών μηχανισμών σκηνής στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών»

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για τη

«Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των ανυψωτικών μηχανισμών σκηνής στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών»

CPV: 42416000-5, 42417000-2

Αναθέτουσα Αρχή           Πανεπιστήμιο Πατρών

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες