Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

Διαγωνισμοί Οικονομικής Υπηρεσίας

Αναφορικά με τους διαγωνισμούς, το Πανεπιστήμιο για να αποφύγει καταλογισμούς και πρόστιμα και να ενισχύσει τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό έχει προκηρύξει και έχει αναδόχους για τα εξής:

Επισυναπτόμενα: 

Επανέκδοση των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Εγκατεστημένων Ανελκυστήρων στα Κτίρια της Πανεπιστημιούπολης Πατρών και του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο

Επανέκδοση των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Εγκατεστημένων Ανελκυστήρων στα Κτίρια της Πανεπιστημιούπολης Πατρών και του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο

Προϋπολογσιμός: 7.527,60 €

Κριτήριο Ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή

Επισυναπτόμενα: 

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός για την “Προμήθεια αναλωσίμων εκυπωτών, φαξ, κ.λ.π. για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών έως 31 Δεκεμβρίου 2016”

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός σε Ευρώ, με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος,  για την ανάδειξη αναδόχου για

Επισυναπτόμενα: 

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός, για «Συντήρηση – Τεχνική υποστήριξη - Λειτουργία των Φωτοαντιγραφικώ

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός σε Ευρώ, με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά Ομάδα,  για την ανάδειξη αναδόχου για «Συντήρηση – Τεχνική υποστή

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ – ΈΤΟΥΣ 2016»

«Συντήρηση, Αποκατάσταση Βλαβών και Λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών – Έτους 2016»

Πηγή χρηματοδοτησης: ΠΔΕ 2014ΣΕ54600026

cpv: 50710000-5

Επισυναπτόμενα: 

Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για «Συντήρηση των εγκατεστημένων ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Πατρών»

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

Επαναληπτικός Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για «Συντήρηση των εγκατεστημένων ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Πατρών»

CPV: 50750000-7

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες