Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια εξοπλισμού μεταφερομένων τμημάτων στα πρώην κτίρια της Φαρμακευτικής (Κτίριο 4 και Κτίριο 8)

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια εξοπλισμού μεταφερομένων τμημάτων στα πρώην κτίρια της Φαρμακευτικής (Κτίριο 4 και Κτίριο 8).

Προϋπολογισμός: 65.997,00

Ημερομηνία Διενέργειας: Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 και ώρα 11:00 π.μ.

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια Υγρού Αζώτου και Υγρού Ηλίου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος"

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια Υγρού Αζώτου και Υγρού Ηλίου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος.

Προϋπολογισμός: 44.000,00 συμπ. Φ.Π.Α.

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη ανδόχου για την διαχείριση των εργαστηριακών αποβλήτων του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος"

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη ανδόχου για την διαχείριση των εργαστηριακών αποβλήτων του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος.

Προΰπολογισμός: 25.000,00 συμπ. Φ.Π.Α.

Επείγουσα Ανακοίνωση σχετικά με τον Πρόχειρο Διαγωνισμό για "Ξυλουργικές Εργασίες συντήρησης στα κτίρια & εργασίες επισκευής καθισμάτων της Πανεπιστημιούπολης"

Σας ενημερώνουμε οτι για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που αφορα "Ξυλουργικές Εργασίες Συντήρησης στα κτίρια & Εργασίες Επισκευής Καθισμάτων της Πανεπιστημιούπολης"

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για "Ξυλουργικές Εργασίες Συντήρησης στα Κτίρια & Εργασίες Επισκευής Καθισμάτων της Πανεπιστημιούπολης

Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για Ξυλουργικές εργασίες συντήρησης στα κτίρια & εργασίες επισκευής καθισμάτων της Πανεπιστημιούπολης.

Προϋπολογισμός: 15.000,00 € συμπ Φ.Π.Α.

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για «Σιδηρουργικές εργασίες Συντήρησης».

Προϋπολογισμός: 15.621,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 και ώρα 10.30 π.μ.

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣH ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

     Πρόχειρος διαγωνισμός για τη «Σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στη πόλη του Αγρινίου για το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου 2015 μέχρι 30 Ιουνίου 2015.

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την "Προμήθεια Οικοδομικών Μικροϋλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου"

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την "Προμήθεια οικοδομικών μικροϋλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου".

Επισυναπτόμενα: 

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την "Προμήθεια βιβλιοδετικού μηχανήματος στο Εκτυπωτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών"

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την "Προμήθεια βιβλιοδετικού μηχανήματος στο Εκτυπωτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών".

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες