Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

Επαναληπτικός Πρόχειρος διαγωνισμός για τη "Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των ανυψωτικών μηχανισμών σκηνής στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών"

Επαναληπτικός Πρόχειρος διαγωνισμός για τη "Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των ανυψωτικών μηχανισμών σκηνής στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών"

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων για το Πανεπιστήμιο Πατρών για το έτος 2016

Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων για το Πανεπιστήμιο Πατρών για το έτος 2016

Προϋπολογισμός: 73.969,34 € συμπ. ΦΠΑ

Κριτήριο ανάθεσης: Τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος

Ημερομηνία & Ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 04 Ιουλίου 2016 & ώρα 12:00

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 26.660 ΔΕΣΜΙΔΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (μεταγωγείς) για το Δίκτυο της Πανεπιστημιούπολης Πατρών»

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (μεταγωγείς) για το Δίκτυο της Πανεπιστημιούπολης Πατρών»

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια Συστήματος Ελεγκτή Λειτουργίας Ασύρματου Δικτύου (Wireless LAN Controller) για το υπάρχον Ασύρματο Δίκτυο της Πανεπιστημιούπολης Πατρών

Προμήθεια Συστήματος Ελεγκτή Λειτουργίας Ασύρματου Δικτύου (Wireless LAN Controller) για το υπάρχον Ασύρματο Δίκτυο της Πανεπιστημιούπολης

Προϋπολογισμός: 25.000,00 συμπ. ΦΠΑ

Κριτήριο Ανάθεσης: Χαμηλότερη Τιμή

Επισυναπτόμενα: 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: Επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά στον Πρόχειρο Διαγωνισμό: Συντήρηση – Αλλαγή ταπετσαρίας καθισμάτων του μικρού Αμφιθεάτρου στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΟΡΘΩΣΗ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: Επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά στον Πρόχειρο Διαγωνισμό: Συντήρηση – Αλλαγή ταπετσαρίας καθισμάτων του μικρού Αμφιθεάτρου στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες