Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

Για την προμήθεια μελανιων ημ. ληξης 5-5-2020

Για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών στο Πανεπιστήμιο Πατρών 

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια βιντεοπροβολεα (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 5-5-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου, Μουσείων & Συναφών Δομών
                                 Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 30/04/2020

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΝΠ ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, άρθρο 12, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών:
1) Απολυμαντικό χεριών με αλκοόλη (χωρίς ξέβγαλμα) 12 λίτρα,
2) Γάντια μιας χρήσης 2 κουτιά των 100 τεμαχίων,

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 4-5-2020

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια …παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης 2x300bp σε 20.000.000 κλώνους με τεχνολογία Illumina για την αποκωδικοποίηση του γονιδίου 16S rRNA από περιβαλλοντικά δείγματα (1 MiSeq run) με μέγιστο ποσό χωρίς ΦΠΑ 2.200 ευρώ

Επισυναπτόμενα: 

Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ¨Παροχή υπηρεσιών σίτισης των δικαιούχων φοιτητών στις πόλεις Πάτρα (Κουκούλι), Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αίγιο, Πύργο και Αμαλιάδα¨ για χρονικό διάστημα δύο (2) ακαδημαϊκών ετών Διακ. 3/20

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης  Σύμβασης Άνω των Ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Παροχή υπηρεσιών σίτισης των δικαιούχων φοιτητών στις πόλεις Πάτρα (Κουκούλι), Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αίγιο, Πύργο και Αμαλιάδα", για χρονικό διάστημα δύο (2) ακαδημα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 27/04/2020

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020)
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Σελίδες