Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

Διαγωνισμοί οικονομικής υπηρεσίας

Αναλυτική ενημέρωση για τους διαγωνισμούς στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του ν.3850/2010, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Επισυναπτόμενα: 

Ματαίωση του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού στις 31/03/2016 για την "Συντήρηση & Αποκατάσταση Βλαβών Χλοοτάπητα και Πρασίνου σε χώρο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο".

Ματαίωση του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού στις 31/03/2016 για την "Συντήρηση & Αποκατάσταση Βλαβών Χλοοτάπητα και Πρασίνου σε χώρο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο" και Επανάληψη αυτού.

Σύμφωνα με το άρθρο 12, σελ. 10 της διακήρυξης:

Επισυναπτόμενα: 

Διόρθωση επί του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την "Καθαριότητα Εξωτερικών Χώρων" (Αρ. Πρωτ.: 278/1272/7122)

Διόρθωση επί του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την "Καθαριότητα Εξωτερικών Χώρων" (Αρ. Πρωτ.: 278/1272/7122)

Καθαριότητα Εξωτερικών Χώρων του Πανεπιστημίου

Καθαριότητα Εξωτερικών Χώρων του Πανεπιστημίου

Προϋπολογισμός: 45.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 23%).

Κριτήριο Ανάθεσης: Χαμηλότερη Τιμή

Ημερομηνία & Ώρα διενέργειας Διαγωνισμού: 04 Απριλίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ

Πηγή Χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός

Επισυναπτόμενα: 

Συντήρηση και Αποκατάσταση Βλαβών Χλοοτάπητα και Πρασίνου σε χώρο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Συντήρηση και Αποκατάσταση Βλαβών Χλοοτάπητα και Πρασίνου σε χώρο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Προϋπολογισμός: 23.870,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 23%)

Κριτήριο Ανάθεσης: Χαμηλότερη Τιμή

Επισυναπτόμενα: 

Κλιματιστικές Μονάδες Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πειραματόζωων του Τμήματος της Ιατρικής

Κλιματιστικές Μονάδες Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πειραματόζωων του Τμήματος της Ιατρικής

Προϋπολογισμός: 26.000,00 €

Κριτήριο Ανάθεσης: Χαμηλότερη Τιμή

Ημερομηνία & Ώρα διενέργειας Διαγωνισμού: 29 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες