Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

Ετήσια Μυοκτονία,Οφιοαπώθηση, Μικροβιακή Απολύμανση όλων των WC και Απεντομώσεις-Απολυμάνσεις σε κτίρια και χώρους του Πανεπιστημίου

Ετήσια Μυοκτονία,Οφιοαπώθηση, Μικροβιακή Απολύμανση όλων των WC και Απεντομώσεις-Απολυμάνσεις σε κτίρια και χώρους του Πανεπιστημίου

Προϋπολογισμός: 12.300,00 € συμπ. ΦΠΑ 23%

Κριτήριο Ανάθεσης: Χαμηλότερη Τιμή

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια Υποχλωρώδους Νατρίου

Προμήθεια Υποχλωρώδους Νατρίου

Προϋπολογισμός: 6.457,50 € συμπ. ΦΠΑ 23%

Κριτήριο Ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία & Διενέργεια διαγωνισμού: 25 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:00 μ.

Πηγή χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός

Προμήθεια και Εγκατάσταση 6 Συστημάτων Split Unit σε χώρους του κτιρίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών

Προμήθεια και Εγκατάσταση 6 Συστημάτων Split Unit σε χώρους του κτιρίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών

Προϋπολογισμός: 3.950,00 συμπ. ΦΠΑ 23%

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας Διαγωνισμού: 25 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.

Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΔΕ2014ΣΕ54600026

ΔΙΟΡΘΩΣΗ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ επί του Τεύχους Διακήρυξης με Αρ.Πρωτ. 87/685/3233/10-02-2016 "Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Κάδων Ανακύκλωσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών"

ΔΙΟΡΘΩΣΗ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ επί του Τεύχους Διακήρυξης με Αρ.Πρωτ. 87/685/3233/10-02-2016 "Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Κάδων Ανακύκλωσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών"

 

 

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Παγκακιων σε χώρους της Πανεπιστημιούπολης

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Παγκακιων σε χώρους της Πανεπιστημιούπολης

Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Πατρών

Προϋπολογισμός: 2.029,50 € (συμπ. Φ.Π.Α. 23%)

Κριτήριο Ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Κάδων Ανακύκλωσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Κάδων Ανακύκλωσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών

Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Πατρών

Προϋπολογισμός: 66.217,05 € (συμπ. ΦΠΑ 23%)

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Κάδων Ανακύκλωσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Κάδων Ανακύκλωσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών

Προϋπολογισμός: 66.217,05 € (συμπ. Φ.Π.Α 23%)

Κριτήριο Ανάθεσης: Τη χαμηλότερη τιμή ανά Ομάδα προσφερόμενων ειδών

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για " Συντήρηση-αποκατάσταση βλαβών ψυκτικών εγκαταστάσεων & αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών”

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός σε Ευρώ, με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,  για την ανάδειξη αναδόχου για " Συντήρηση-αποκατάσταση βλαβ

Σελίδες