Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου λειτουργίας του Φοιτητικού Εστιατορίου του Πανεπιστημίου Πατρών στην πόλη του Αγρινίου

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου λειτουργίας του Φοιτητικού Εστιατορίου του Πανεπιστημίου Πατρών στην πόλη του Αγρινίου για το χρονικό διάστημα από 15 Φεβρουαρίου 2016  ή άλλως από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι  και 12 Φεβρου

Επισυναπτόμενα: 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 27η/11/2015 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

     ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ

     ΝΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11/2015 ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ

     ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΕΥΗ 27/11/2015 (βλ συνημμένο)

 

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και παρελκόμενων για τις ανάγκες των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών "

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και παρελκόμενων  για τις ανάγκες των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών"

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες