Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων μεταλλικών ραφιών (dexion) έκτακτων αναγκών»

Προϋπολογισμός: 1.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Κατασκευή & τοποθέτηση ειδικών ξύλινων προθηκών βιβλιοθήκης Τμήματος Αρχιτεκτόνων»

Προϋπολογισμός: 19.220,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πλήρωσης δεξαμενών καυσίμου του κτιρίου Φαρμακευτικής και επέκταση - αναπρογραμματισμός του συστήματος BMS Johnson Controls του ιδίου κτιρίου».

    3.232,93€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

    Προσφορές δεκτές  μέχρι και τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00. 

    στο κεντρικό πρωτόκολλο .

Σελίδες