Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός (Διακ. 6/12): Προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας - ΕΣΠΑ

Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού (α. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα, β. επιστημονικά όργανα και γ.

Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης αρίθμ. 3/12: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/12 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ  ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ" , ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΧΡΟΝΟ, ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός (Διακ. 5/12): Προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού - ΕΣΠΑ

Δημόσιος Διεθνής διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Πατρών  - Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ –  ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΣΠΑ»
 

Ματαίωση Διαγωνισμού (Διακ. 1Ε/12): Θωρακισμένες εξωτερικές θύρες - Β΄ Φάση

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοινώνει ότι λόγω της απεργίας στις 14/3/2012 ματαιώνεται ο επαναληπτικός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων εξωτερικών θυρών σε κτίρια της Πανεπιστημιούπολης – Β΄ φάση, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος να διενεργηθεί στις 14 Μαρτίο

Διευκρινίσεις διαγωνισμού (αρ. διακ. 4/12) για την προληπτική συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ψυκτικών εγκαταστάσεων

Σχετικά με ερωτήματα που αφορούν τον επαναπροκηρυχθέντα επαναληπτικό διαγωνισμό "για την προληπτική συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ψυκτικών εγκαταστάσεων των κτιρίων της Παν/πολης", ο οποίος θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 12/3/2012, σας γνωρίζουμε ότι οι υποχρεώσεις του αναδόχου αφορούν  τα αναγραφ

Ανακοίνωση ματαίωσης πρόχειρου διαγωνισμού για τη συντήρηση χλοοτάπητα και πρασίνου χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοινώνει ότι ματαιώνεται ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη συντήρηση χλοοτάπητα και πρασίνου χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος να διενεργηθεί την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012, και ο οποίος θα επαναπροκηρυχθε

Πρόχειρος διαγωνισμός: Συντήρηση χλοοτάπητα και πράσινου στο Παν/κό Γυμναστήριο

Πρόχειρος διαγωνισμός για τη συντήρηση χλοοτάπητα και πράσινου χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο.
 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:   12 Μαρτίου 2012
 
Προϋπολογισμός: 44.652,69 € συμπ. του ΦΠΑ

Ορθή επανάληψη διακήρυξης αρίθμ. 3/12: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ" , ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΧΡΟΝΟ.
 

Επισυναπτόμενα: 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΡ. ΔΙΑΚ.3/12)

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ" , ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΧΡΟΝΟ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 360.000,00 €
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012, ΩΡΑ : 11 π.μ. 

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες