Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

Λειτουργία του Ιδρύματος από 10 έως 21.8.2015

Ανακοίνωση για τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Ιδρύματος

Επισυναπτόμενα: 

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την "Συντήρηση πρασίνου και εξωτερικών χώρων της Πανεπιστημιούπολης"

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την "Συντήρηση Πρασίνου και εξωτερικών χώρων της Πανεπιστημιούπολης"

Ημερομηνία διενέργειας: 11 Σεπτεμβρίου 2015 ώρα 10:00π.μ.

Επισυναπτόμενα: 

Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για τη "Προμήθεια εξοπλισμού μεταφερόμενων τμημάτων στα πρώην κτίρια της Φαρμακευτικής (Κτίριο 4 και Κτίριο 8)"

Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός διαγωνισμός "Προμήθεια εξοπλισμού μεταφερόμενων τμημάτων στα πρώην κτίρια της Φαρμακευτικής (Κτίριο 4 και Κτίριο 8)".

Προϋπολογισμός: 65.977,00

Ημερομηνία Διενέργειας: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 10:00 π.μ.

6ος Ποδηλατικός Αγώνας Πανεπιστημίου Πατρών

Δελτίο Τύπου Πρυτανείας #34

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας

Επισυναπτόμενα: 

Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την "Προμήθεια Διαχωριστικών Τουαλετών για το κτίριο των Η/Υ"

Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την "Προμήθεια Διαχωριστικών Τουαλετών για το κτίριο των Η/Υ".

Προϋπολογισμός: 20.000,00 συμπ. Φ.Π.Α.

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2015».

1. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ.

 

2.  Ημερομηνία διενέργειας:  Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Η/Υ"

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ¨Προμήθεια διαχωριστικών τουαλετών για το κτίριο των Η/Υ".

Προϋπολογισμός: 20.000,00 συμπ. Φ.Π.Α.

Επισυναπτόμενα: 

Ανακοίνωση αναφορικά με τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό "Διαχείριση Εργαστηριακών Αποβλήτων του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος"

  • Η εκτιμώμενη ενδεικτική ποσότητα εργαστηριακών αποβλήτων θα είναι 4,5 – 5 τόνοι. Η τιμή στις οικονομικές προσφορές θα δοθεί ανά κιλό εργαστηριακών αποβλήτων.

 

Σελίδες