Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Πρόχειρος διαγωνισμός για τη συντήρηση χλοοτάπητα και πράσινου χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο.
Ημερομηνία διενέργειας : 4 Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη
Προϋπολογισμός : 44.652,69 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Προμήθεια και τοποθέτηση ντουλαπιών πετρωμάτων στο κτίριο Γεωλογίας.
Προϋπ/σμός : 20.664,00 €
Ημερομηνία διενέργειας : 11 Ιουνίου 2012, ώρα 11 π.μ.

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
         Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28 Μαΐου 2012, ημέρα Δευτέρα, ώρα 11 π.μ.
 
          Προϋπολογισμός:  18.450,00  € συμπ. του ΦΠΑ.

Δημόσιος διαγωνισμός (διακ. 8Ε/12): Καθαρισμός των εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου, για ένα (1) χρόνο.

Δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές  για τον καθαρισμό  των εξωτερικών χώρων του  Πανεπιστημίου, για ένα (1) χρόνο.
 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: : 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00  π.μ.
 

Ορθή επανάληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων εξωτερικών θυρών

Ορθή επανάληψη οικονομικής προσφοράς του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων εξωτερικών θυρών

Διευκρινίσεις για τον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων εξωτερικών θυρών

ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 72.477,75 € συμπ.

Διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης αρίθμ. 5/12: Προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού Πανεπιστημίου Πατρών

Διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης αρίθμ.

Διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης αρίθμ. 5/12: Προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού Πανεπιστημίου Πατρών

Διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγαρφών της διακήρυξης αρίθμ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.
Προϋπολογισμός : 72.477,75 € συμπ. του ΦΠΑ
Ημερομηνία διενέργειας : 18 Μαΐου 2012, ώρα 11 π.μ.

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (αρ. διακ.7/12): ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ

Δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση πρασίνου και των εξωτερικών χώρων της Πανεπιστημιούπολης, για ένα χρόνο.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : 29.5.2012, ώρα 11 π.μ.
Προϋπολογισμός : 158.055,00 € συμπ. του ΦΠΑ

Σελίδες