Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣH ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

     Πρόχειρος διαγωνισμός για τη «Σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στη πόλη του Αγρινίου για το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου 2015 μέχρι 30 Ιουνίου 2015.

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την "Προμήθεια Οικοδομικών Μικροϋλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου"

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την "Προμήθεια οικοδομικών μικροϋλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου".

Επισυναπτόμενα: 

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την "Προμήθεια βιβλιοδετικού μηχανήματος στο Εκτυπωτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών"

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την "Προμήθεια βιβλιοδετικού μηχανήματος στο Εκτυπωτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών".

Επισυναπτόμενα: 

Αντικατάσταση του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς για τον διαγωνισμό "Προμήθεια και αντικατάσταση υαλοπινάκων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών"

Αντικατάσταση του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς για τον διαγωνισμό "Προμήθεια και αντικατάσταση υαλοπινάκων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών".

Ημερομηνία Διενέργειας: Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ.

Επισυναπτόμενα: 

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για «Πεντάμηνη συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Πατρών»

Προϋπολογισμός: 73.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας: Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ.

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την "Προμήθεια βιβλιοδετικού μηχανήματος στο Εκτυπωτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών"

 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την "Προμήθεια βιβλιοδετικού μηχανήματος στο Εκτυπωτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών".

Επισυναπτόμενα: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τον Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό "Φύλαξη των κτιρίων και του αύλειου χώρου αυτών, του Πανεπιστημίου Πατρών στη πόλη του Αγρινίου (κτίρια Α, Β, Γ, Δ, Ε)», για ένα (1) έτος.

Σχετικά με τον Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό "Φύλαξη των κτιρίων και του αύλειου χώρου αυτών, του Πανεπιστημίου Πατρών στη πόλη του Αγρινίου (κτίρια Α, Β, Γ, Δ, Ε)», για ένα (1) έτος, ως αργίες θεωρούνται οι ακόλουθες ημερομην

Σελίδες