Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

Επαναληπτικός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός (Διακ. 1Ε/12): Θωρακισμένες εξωτερικές θύρες

Επαναληπτικός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων εξωτερικών θυρών σε κτίρια της Πανεπιστημιούπολης – Β’ φάση.
 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14 Μαρτίου 2012
 

Επισυναπτόμενα: 

Δημόσιος Διαγωνισμός (Διακ. 2/12): Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4

Δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια 24.500 περίπου δεσμίδων των 500 φύλλων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα (1) χρόνο.
 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 6 Μαρτίου 2012
 

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος διαγωνισμός: Καθίσματα αιθουσών διδασκαλίας Φαρμακευτικής

Πρόχειρος μειδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων αιθουσών διδασκαλίας του Τμήματος Φαρμακευτιικής.
 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 25 Ιανουαρίου 2012
 
Προϋπολογισμός: 31.980,00 € συμπ. του Φ.Π.Α.

Επαναληπτικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την "Προληπτική σηντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ψυκτικών εγκαταστάσεων των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Πατρών (Αρ. Διακ. 5Ε/11)".

Επαναληπτικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την "Προληπτική συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ψυκτικών εγκαταστάσεων των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Πατρών"
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : 7 Φεβρουαρίου 2012

Επισυναπτόμενα: 

Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών (Αριθμ. Διακ/ξης 11/11)

Ανοικτός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/χων για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών (Αριθμ. Διακήρυξης 11/11).
 

Επισυναπτόμενα: 

Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός (Διακ. 12/11): Αναλώσιμα εκτυπωτών, φαξ, φωτ/κων μηχ/των και πολυμηχανημάτων

Ανοικτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα (1) έτος.
 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 13 Φεβρουαρίου 2012
 

Επαναληπτικός Δημόσιος Διαγωνισμός (Διακ. 9Ε/11): Πετρέλαιο Θέρμανσης

Επαναληπτικός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών.
 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 5 Ιανουαρίου 2012
 
Προϋπολογισμός: 142.800 € συμπ. του Φ.Π.Α.

Επισυναπτόμενα: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός (1) ατόμου με ανάθεση έργου στη ΒΚΠ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - ΣΕΑΒ", η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π.

Ορθή επανάληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την Εκτέλεση Εργασιών για τη λειτουργία λεβητοστασίων

Ορθή επανάληψη της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμου "για την εκτέλεση εργασιών για τη λειτουργία λεβητοστασίων της Πανεπιστημιούπολης κατά τη χειμερινή περίοδο 2011-2012", ως προς τις σελίδες 2 και 4, δεύτερη και προτελευταία παράγραφο αντίστοιχα, στις οποίες έχει προστεθεί η πρόταση

Πρόχειρος διαγωνισμός: Εκτέλεση Εργασιών για τη λειτουργία λεβητοστασίων

Πρόχειρος διαγωνισμός για την εκτέλεση εργασιών για τη λειτουργία λεβητοστασίων της Πανεπιστημιούπολης κατά τη χειμερινή περίοδο 2011-2012.
 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28 Νοεμβρίου 2011
 
Προϋπολογισμός: 18.450,00 € συμπ. του Φ.Π.Α.

Σελίδες