Ανακοινώσεις: Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Διαπιστωτική Πράξη πρώτης (1ης) ανασυγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Διαπιστωτική Πράξη πρώτης (1ης) ανασυγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Επισυναπτόμενα: 

Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Επισυναπτόμενα: 

Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στην Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της οικείας Σχολής.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στην Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της οικείας Σχολής.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στην Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της οικείας Σχολής.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στην Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της οικείας Σχολής.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στην Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της οικείας Σχολής

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στην Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της οικείας Σχολής.

Επισυναπτόμενα: 

Αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού της Σ.Α.Κ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 διενεργήθηκε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, Διευθύντρια εκλέχθηκε η κ.

Αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σ.Α.Κ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 διενεργήθηκε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σ.Α.Κ.Ε. με διετή θητεία από 1/9/2019 μέχρι 31/8/2021. Μετά το πέρας τηςεκλογικής διαδικασίας Πρόεδρος εκλέχθηκε ο κ.

Βιογραφικό σημείωμα κ. Άννας Ρούσσου, Καθηγήτριας Τμήματος Φιλολογίας.

Βιογραφικό σημείωμα της κ. Άννας Ρούσσου, Καθηγήτριας του Τμήματος Φιλολογίας, μοναδικής υποψήφιας για την θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, για την περίοδο από 1/9/2019 έως 31/8/2022.

Επισυναπτόμενα: 

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΕ) για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού της Σ.Α.Κ.Ε.

Ορισμός τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Διευθυντή του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες