Ανακοινώσεις: Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης (Ε.ΣΥ.Σ.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης Ειδικού Συμβουλίου Σπουδών (Ε.ΣΥ.Σ.)  της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ανάδειξη εκπροσώπου μεταπτυχιακών φοιτητών Τμημάτων της ΣΑΚΕ για την συγκρότηση της ΕΣΕ

Ανάδειξη εκπροσώπoυ Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την συγκρότηση της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με ετήσια θητεία.

Πράξεις 1ης τροποποίησης συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης & Κοσμητείας Σ.Α.Κ.Ε ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021.

Διαπιστωτικές Πράξεις πρώτης (1ης) τροποποίησης συγκρότησης συνέλευσης της Κοσμητείας και της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σ.Α.Κ.Ε.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σ.Α.Κ.Ε. με θητεία από 1.12.2020 έως 31.11.2021

Επισυναπτόμενα: 

Πράξη συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021.

Πράξη συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021.

Πράξη συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021.

Πράξη συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021.

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Δ/ντη του Τομέα Γενικών Επιστημών του Τ.Επ.ΕΚ.Ε. της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα των Γενικών Επιστημών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με θητεία από 1.9.2020 έως 31.8.2021.

Προκήρυξη εκλογών (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) για την ανάδειξη των Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προκήρυξη εκλογών (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) για την ανάδειξη των Διευθυντών των Τομέων : i) Γενικών Επιστημών, ii) Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής,  iii) Παιδαγωγικής και iv) Ψυχολογίας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, για

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τ.Επ.Ε.Κ.Ε. της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τ.Επ.Ε.Κ.Ε. της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με θητεία από 1.9.2020 έως 31.8.2022.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας με θητεία για ένα έτος, ήτοι από 1.9.2020 έως 31.8.2021

Σελίδες