Ανακοινώσεις: Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού της Σ.Α.Κ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 διενεργήθηκε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, Διευθύντρια εκλέχθηκε η κ.

Αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σ.Α.Κ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 διενεργήθηκε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σ.Α.Κ.Ε. με διετή θητεία από 1/9/2019 μέχρι 31/8/2021. Μετά το πέρας τηςεκλογικής διαδικασίας Πρόεδρος εκλέχθηκε ο κ.

Βιογραφικό σημείωμα κ. Άννας Ρούσσου, Καθηγήτριας Τμήματος Φιλολογίας.

Βιογραφικό σημείωμα της κ. Άννας Ρούσσου, Καθηγήτριας του Τμήματος Φιλολογίας, μοναδικής υποψήφιας για την θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, για την περίοδο από 1/9/2019 έως 31/8/2022.

Επισυναπτόμενα: 

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΕ) για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού της Σ.Α.Κ.Ε.

Ορισμός τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Διευθυντή του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Δεύτερη Τροποποίηση Διαπιστωτικής Πράξης συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης της Σ.Α.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Δεύτερη Τροποποίηση Διαπιστωτικής Πράξης συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Επισυναπτόμενα: 

Δεύτερη Τροποποίηση Διαπιστωτικής Πράξης συγκρότησης Κοσμητείας της Σ.Α.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Δεύτερη Τροποποίηση Διαπιστωτικής Πράξης συγκρότησης Κοσμητείας Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019.

Επισυναπτόμενα: 

Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με θητεία από 1/9/2019 έως 31/8/2022.

Επισυναπτόμενα: 

Τροποποίηση Πράξης συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης της Σ.Α.Κ.Ε. ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Τροποποίηση Πράξης συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης της Σ.Α.Κ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Επισυναπτόμενα: 

Τροποποίηση Πράξης συγκρότησης της Κοσμητείας της Σ.Α.Κ.Ε. ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Τροποποίηση Πράξης συγκρότησης της Κοσμητείας της Σ.Α.Κ.Ε. ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Επισυναπτόμενα: 

Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπλ.Προέδρου στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνοικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με θητεία από 1/9/2019 έως 31/8/2021

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες