Ανακοινώσεις: Σχολή Θετικών Επιστημών

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Μουσείου Επιστημών & Τεχνολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών. του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Μουσείου Επιστημών & Τεχνολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών. του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Ι. Ηλιόπουλου, Αναπλ. Καθηγητή Τμ. Γεωλογίας.

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Ι. Ηλιόπουλου, Αναπλ. Καθηγητή Τμ. Γεωλογίας, υποψηφίου για τη θέση του Διευθυντή του Μουσείου Επιστημών & Τεχνολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τριετή θητεία.

Επισυναπτόμενα: 

Πράξη συγκρότησης Κοσμητείας Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Πράξη συγκρότησης Κοσμητείας Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Επισυναπτόμενα: 

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Δ. Παπαϊωάννου, Καθηγητή Τμ. Χημείας.

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Δ. Παπαϊωάννου, Καθηγητή Τμ. Χημείας,

υποψηφίου για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Ενόργανης Ανάλυσης

της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Κ. Χρηστάνη, Καθηγητή Τμ. Γεωλογίας.

Βιογραφικό Σημείωμα του κ. Κ. Χρηστάνη, Καθηγητή Τμ. Γεωλογίας,

υποψηφίου για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

& Μικροανάλυσης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Κ. Κουτσικόπουλου, Καθηγητή Τμ. Βιολογίας.

Βιογραφικό Σημείωμα του κ. Κ. Κουτσικόπουλου, Καθηγητή Τμ. Βιολογίας,

υποψηφίου για τη θέση του Διευθυντή του Διατμηματικού Εργαστηρίου

Περιβαλλοντικών Επιστημών της Σχολής Θετικών Επιστημών

του Πανεπιστημίου Πατρών.

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Ιωάννη Καλλίτση, Καθηγητή Τμ. Χημείας.

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Ιωάννη Καλλίτση, Καθηγητή Τμ. Χημείας, υποψηφίου για εκπρόπωπο της Σχολής Θετικών Επιστημών στον ΕΛΚΕ.

Επισυναπτόμενα: 

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Αβραάμ Ζεληλίδη, Καθηγητή Τμ. Γεωλογίας.

Βιογραφικό Σημείωμα κ. Αβραάμ Ζεληλίδη, Καθηγητή Τμ. Γεωλογίας, υποψηφίου για εκπρόπωπο της Σχολής Θετικών Επιστημών στον ΕΛΚΕ.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες