Ανακοινώσεις: Μεταπτυχιακά - Τελετές Απονομής

Πρόγραμμα Καθομολόγησης Διδακτόρων και Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 και Δευτέρα και Τρίτη, 27 και 28 Νοεμβρίου 2017

Επισυναπτόμενα: 

Πρόγραμμα Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Καθομολόγησης Διδακτόρων

14 και 15 Μαρτίου 2017 στην Αίθουσα Τελετών "Οδυσσέας Ελύτης"

Πρόγραμμα Τελετών Απονομής ΜΔΕ και Διδακτορικών Διπλωμάτων

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, Δευτέρα 28 Νοεμβρίου και Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

Επισυναπτόμενα: 

Πρόγραμμα Τελετών Απονομής ΜΔΕ και Διδακτορικών Διπλωμάτων

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 και Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016

Επισυναπτόμενα: 

Πρόγραμμα Τελετών Απονομής ΜΔΕ και Διδακτορικών Διπλωμάτων

Τρίτη 1η και Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016

Πρόγραμμα Τελετών Απονομής ΜΔΕ και Διδακτορικών Διπλωμάτων

Δευτέρα 23 και Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

Επισυναπτόμενα: 

Τελικό Πρόγραμμα τελετών απονομής ΜΔΕ και Διδακτορικών Διπλωμάτων

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015

Επισυναπτόμενα: 

Τελετές απονομής ΜΔΕ και Διδακτορικών Διπλωμάτων

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015

Επισυναπτόμενα: