Ανακοινώσεις: Διαγωνισμοί

Δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη υπο – αδειούχου – αναδόχου εις τον οποίο θα υποπαραχωρηθεί η άδεια χρήσης των σημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών, διακηρύσσει ότι την 15η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., θα γίνει πλειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη υπο – αδειούχου – αναδόχου εις τον οποίο θα υποπαραχωρηθεί η άδεια χρήσης των σημάτων του Πανεπισ

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια Αθλητικού και λοιπού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Πατρών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την Επιλογή Αναδόχου για την
«Προμήθεια Αθλητικού και λοιπού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Πατρών» (Αρ. πρωτ. 2970/7343/39712/27-11-2020)

Προμήθεια Βιβλίων για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων και Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Βιβλίων για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων και Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών 2020»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συλλογής Ελαιοκάρπου & Καλλιεργητικής Φροντίδας Ελαιώνων Πανεπιστημίου Πατρών

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών, καλεί όσους ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη συλλογή του ελαιοκάρπου και την καλλιεργητική φρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) ηλεκτρομηχανικών ανελκυστήρων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι»

   Π: 1519

   59.520,00€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.   

   Η δημοπρασία θα γίνει την 2/11/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (άνοιγμα προσφορών)   

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συλλογής Ελαιοκάρπου και Καλλιεργητικής Φροντίδας των Ελαιώνων του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών, καλεί όσους ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη συλλογή του ελαιοκάρπου και την καλλιεργητική φροντίδα των ελαιώνων του Πανεπιστημίου Πατρών που ευρίσκονται στο χώρο της Πανεπιστημιουπόλεως στην περιοχή του Ρίου – Κάτω Καστριτσίου,

Δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμετάλλευση του κυλικείου που ευρίσκεται επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Πανεπιστημιούπολη, στο Ρίο

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών, διακηρύσσει ότι την 23η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσ., θα γίνει πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμετάλλευση του κυλικείου που ευρίσκεται επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου του Πανεπιστημίου Πατρών, στη

Δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού με κλειστές έγγραφες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στον Πύργο

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών, διακηρύσσει ότι την 23η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., θα γίνει Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την εκμετάλλευση του κυλικείου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστη

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες