Ανακοινώσεις: Διαγωνισμοί

«Προμήθεια και αντικατάσταση υαλοπινάκων για το έτος 2019-2020, σε κτήρια του Πανεπιστημίου Πατρών και στα πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Επιλογή Αναδόχου/ων για την  «Προμήθεια και αντικατάσταση υαλοπινάκων για το έτος 2019-2020, σε κτήρια του Πανεπιστημίου Πατρών και στα πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας» (αρ. πρωτ.1021/2001/11490/03-04-2020

Επισυναπτόμενα: 

«Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πατρών 2020 Α΄ ΦΑΣΗ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πατρών 2020 Α΄ Φάση» (αρ. πρωτ. 956/1862/10739/27-03-2020)

Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2019

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  ως και 10-1-2020  λόγω διόρθωσης
των όρων της διακήρυξης με αριθμ. 29/19 που αφορά την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης
Σύμβασης Άνω των Ορίων, για την ανάδειξη Αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ

«Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πατρών»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πατρών» (αρ.πρωτ. 2880/7759/43617/5-12-2019.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 16 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Επισυναπτόμενα: 

Συντήρηση-αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων κλιματισμού (ψύξης/θέμανσης),αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου & ψυκτικών θαλάμων των κτιρίων Παν/μίου Πατρών διάρκειας 24 μηνών.

Ανάρτηση Διακήρυξης 12/19 Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τη ''Συντήρηση – αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων κλιματισμού (ψύξης / θέρμανσης), αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου και ψυκτικών θαλάμων των κτιρίων του Πανε

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες